Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

ΦΙΛΟΙ καρδιοφίλοι

Η Αθήνα αλλάζει όψη.
Γεμίζει πολυκατοικίες. Ο πόλεμος τελείωσε άλλα όλοι γι’ αυτόν μιλούν .Στο σπίτι τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι γονείς έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες και δεν συμφωνούν. Τα παιδία ώμος έχουν τον τρόπο τους και κύριος τις φιλίες στους για να ξεπερνούν κάθε λογίς εμπόδια .
Όλα μπορούν να είναι ωραία και άλλα, εξαρτάτε από ποια γωνιά θα τα κοιτάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: